Job

Year of Seminar
April 16, 2017

Job

รับสมัคร พนักงาน หางาน รถร่วมขนส่ง พนักงานขาย พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซด์ พนักงานขายหน่วยรถกะบะ พนักงานขายเครดิต หัวหน้าพนักงานขาย พนักงานขับรถส่งของ พนักงานคลังสินค้า พนักงานขับโฟล์คลิฟท์ พนักงานธุรการ

พนักงานบัญชี ทุกตำแหน่งประจำศูนย์
กระจายสินค้าฝั่งธนบุรี

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานขายพรีออเดอร์ 30 ตำแหน่ง (รายได้ 18,000-28,000บาท/เดือน)
2.รถร่วมขนส่ง 10 ตำแหน่ง(รายได้ 35,000-55,000บาท/เดือน)
3.พนักงานขายหน่วยเครดิต 5 ตำแหน่ง (รายได้20,000-30,000บาท/เดือน)
4.พนักงานขายหน่วยรถ 3 ตำแหน่ง (รายได้ 18,000-28,000บาท/เดือน)
5.หัวหน้าพนักงานขาย 2 ตำแหน่ง(รายได้ 22,000-35,000บาท/เดือน)
6.พนักงานธุรการ 3 ตำแหน่ง(รายได้ 12,000-15,000บาท/เดือน)
7.พนักงานบัญชี 3 ตำแหน่ง(รายได้ 13,000-16,000บาท/เดือน)
8.พนักงานคลังสินค้า 3 ตำแหน่ง(รายได้ 10,000-13,000บาท/เดือน)
9.พนักงานขับโฟล์คลิฟท์ 2 ตำแหน่ง(รายได้ 12,000-13,000บาท/เดือน)
10.พนักงานขับรถส่งสินค้า 10 ตำแหน่ง(รายได้ 12,000-15,000บาท/เดือน)
11.รถร่วมขนส่ง 10 ตำแหน่ง(รายได้ 35,000-55,000บาท/เดือน)
ทุกตำแหน่งรายได้ดีพร้อมสวัสดิการ

สาขากรุงเทพ ติดต่อ คุณเพ็ญ 0992871175 /029484332 บริษัทเอเชียชัยจำกัด (ลาดพร้าว)
สาขาฝั่งธนบุรี-นนทบุรี ติดต่อ คุณหนึ่ง 0899221697 /024085708 บริษัทเอเชียชัยเวสท์จำกัด (ฝั่งธนบุรี)

 

English